เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลเกาะสะท้อน

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลเกาะสะท้อน ณ ศาลาชคต.บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส