ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลกปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ ครู สกร.อำเภอตากใบ พร้อมด้วยนายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำ ศรช. ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศกร.ตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ 9 บ้านชุมบก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส