นายสตอปา ยามิงตี

ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ – สกุล นายสตอปา ยามิงตี

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ที่ 8 ชื่อบ้าน ราญอ ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

โทรศัพท์ 061-3470270

ปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม(ช่างตีมีด)

พิกัด  6.239406, 102.046989