ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอตากใบ

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอตากใบ ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอตากใบ ณ หอประชุมอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส