พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 10.45 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และนักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ ร่วมต้อนรับนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ โดยมีนางสาวพีรภาว์ ทองแดง เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส