สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสสาลาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอตากใบ มอบหมายให้นางสาวมารีย๊ะ หะยีมะดีเยาะ และนางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯ ปอเนาะ ดำเนินการจัดกิ…

ดูเพิ่มเติม

+5

ความรู้สึกทั้งหมด

22