ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นางสาวมารีย๊ะ หะยีมะดีเยาะ และนางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯ ปอเนาะ ดำเนินการประชาสัมพั…

ดูเพิ่มเติม

ความรู้สึกทั้งหมด

22