กรรมการคุมสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปแบบ Paper Pencil

———————————————————————

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นางสาวมารีย๊ะ หะยีมะดีเยาะ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปแบบ Paper Pencil ณ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

+6