ศกร.ตำบลเจ๊ะเห ร่วมเตรียมความพร้อมในการนำนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการค่ายส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ฯ

———————————————————————

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษา ศกร.ตำบลเจ๊ะเห ร่วมเตรียมความพร้อมในการนำนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการค่ายส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง นักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ ณ ศกร.ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส