ร่วมพบปะและมอบของที่ระลึก เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445

———————————————————————

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ ร่วมพบปะและมอบของที่ระลึกแก่บุคลากร สกร.อำเภอตากใบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 และยังใช้โอกาสนี้ในการขอมาอัฟแก่บุคลากรทุกคน ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส