นมัสการเพื่อมอบกระเช้าปีใหม่แด่พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ วัดประชุมชลธารา หมู่ที่ 6 บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 28 เดือนธันวา

Read more

เข้าพบขอพรปีใหม่และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงปาดี

วันที่ 28 เดือนธันวา

Read more