จัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ******************** วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ มอบหมายให้ นายอัลนากิฟท์ ดารอเดร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ดำเนินการจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ กศน.ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

จั จัดการสอบกลางภาคเ

Read more

นิเทศการจัดการเรียนการสอน “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชา การทำบล็อคสกรีน จำนวน 12 ชั่วโมง “

นิเทศการจัดการเรียนก

Read more