นำส่งหนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กศน.อำเภอสุไหงปาดี แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุไหงปาดี

วันที่ 18 เดือนธันวา

Read more