ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่อง​ใน​วัน​คล้าย​วัน​เสด็จ​สวรรคต​ของ​พระ​บาท​สมเด็จ​พระ​บรม​ชน​กา​ธิเบศร​ มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​บรม​นาถ​บพิตร​

วันที่ 13ตุลาคม​ 256

Read more

ดร.กนกวรรณ วิลาวรรณ และคณะได้มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมภูมิทัศน์ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

Read more