ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์​ พระ​บาท​สมเด็จ​พระ​บรม​ชน​กา​ธิเบศร​ ​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​ ​บรม​นาถ​บพิตร

ถวายบังคมเบื้องหน้าพ

Read more