โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ด้วย Google Classroom

นที่ 12 สิงหาคม 2563 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นายคมกฤช สาหลัง ครูชำนาญการ และบุคลากร กศน.อำเภอสุไหวปาดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ด้วย Google Classroom” ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม TR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้และเกิดทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วย google classroom ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการครู ครูอาสาฯ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ และครูอาสาฯประจำศรช. รวมทั้งสิ้นจำนวน 96 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *