โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่

 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เกิดขึ้นจากพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้และสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษให้กับชุมชน แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอข้างเคียง

ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ จำนวน 325 ไร่ ได้แบ่งพื้นที่การเพาะปลูกออกเป็นแปลงปลูกไม้ผล แปลงปลูกพืชผักกินผล แปลงปลูกพืชไร่ และแปลงปลูกต้นหม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการทำปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้อง และด้านประมงดำเนินการเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม ปลาสวาย พร้อมทั้งแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การทำปลาแดดเดียว ปลาส้ม การทำน้ำหม่อนสกัดเข้มข้น น้ำหม่อนสกัดพร้อมดื่ม ขนมรังผึ้ง ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบใบหม่อน ลูกหม่อน ครองแครงกรอบ ขนมปังไส้สังขยาออกวางจำหน่ายในตลาดสุไหงโก-ลก ตลาดสุไหงปาดี และพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงไร่

นายวิษณุ สุขแก้ว เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 5 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวว่า โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ครัวเรือนในพื้นที่ ซึ่งราษฎรในพื้นที่ไม่เพียงมีรายได้สำหรับจุนเจือครอบครัว แต่รวมถึงมีอาชีพด้านการเกษตรที่นำกลับไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ราษฎรในพื้นที่ได้อยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นใต้ร่มพระบารมี

ด้าน นางเทียม พลศรี คนงานรุ่นบุกเบิกฟาร์มโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ กล่าวว่า ครอบครัวของตนประกอบอาชีพสวนยางมีรายได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับรายจ่ายในครอบครัว เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มาทำงานที่นี่ จึงทำให้มีรายได้เสริมมาเพิ่มเติมจากรายได้หลัก ทำงานที่นี่เหมือนครอบครัว ทุกคนมีหน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบ และเมื่อมีเวลาก็จะเข้าไปช่วยงานส่วนอื่น ๆ ด้วย การได้เข้ามาทำงานที่นี่ ทำให้สามารถส่งเสียให้ลูกได้เรียนจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ครอบครัวของตนจึงต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงขอถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเจริญ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน