ประวัติ กศน.ตำบล

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๓ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสุไหงปาดี  ตั้งอยู่ที่ ศาลาการเปรียญของวัดประชุมชลธารา ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของชาวบ้าน ซึ่งเป็นศาลาอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก และคับแคบ  ไม่สะดวกในการให้บริการสำหรับการเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าและจัดกิจกรรมต่างๆประชาชนในพื้นที ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๔๘     พระเดชพระคุณศีลวิสุทธ์ ท่านเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส  ได้ประชุมปรึกษาหารือกับชาวบ้านลงมติเห็นชอบให้ อาคารของโรงเรียนพระปริยธรรมของวัดประชุม  เป็นอาคารเรียนที่เหมาะสม มั่นคง แข็งแรงปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้สะดวกมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  ร่มรื่นสวยงามทั้งภายในและภายนอก มีพื้นที่ใช้สอยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอ มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เปลี่ยนจากศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสุไหงปาดี เป็น กศน.ตำบลสุไหงปาดี