อัลบั้ม พัฒนา ศกร.ตำบล

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิ

#จัดเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ คณะครู ศกร.ตำบลสุคิริน ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมสถานที่ เปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โดยได้มีการจัดมุมการอ่าน มุมการเรียนรู้ต่างๆ ทำความสะอาดบริเวณอาคาร เพื่อความปลอดภัยตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข ณ ศกร.ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส