ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

#ประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน พร้อมด้วย นายนิยม ดำน้อย ครูอาสาฯประจำ ศรช. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมี นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อชี้แจงข้อราชการ ให้มีทิศทางการดำเนินงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องสมุดเพื่อประชาชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส