สกร.อำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส อยู่กับ คมกฤช สาหลัง

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายอานัซ ดอเล๊าะ ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนายนิยม ดำน้อย ครูอาสาฯประจำ ศรช.เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการ 9:10 ปฏิบัติ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2567 ณ ลานอเนกประสงค์โรงน้ำดื่ม บ้าน ส.ว.นอก หมู่ที่ 2 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส