โครงการ/กิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมนักศึกษา

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MYkeNooBNTwCVAsgpiLYKPFNStpMAcgfnzJrrVhpxDNa5PDfU7mBUH8N6HDxHV3Dl&id=100010866846187&locale=th_TH

หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

……………………………………………………………………………………

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายนายไพศาล มะเจ๊ะหะ ตำแหน่งครู จัดโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สุระยอด อาสาสมัคร กศน. เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ และนางสาวฟาตีฮะห์ แตบาตู ศิษย์เก่า กศน. สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมทำกิจกรรมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน ตลอดจนเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้เข้าร่วมโครงการฯ ต่างๆที่ทาง สกร.อำเภอสุคิรินได้จัดให้แก่นักศึกษา

ณ หอประชุมอำเภอสุคิริน