เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายไพศาล มะเจ๊ะหะ ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส