มอบของขวัญในโครงการมหกรรมผู้สูงอายุ

วันที่ 24 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวมุนา สะนิ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ลงพื้นที่มอบของขวัญสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการมหกรรมผู้สูงอายุ ซึ่งจะจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส