ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี พนักงานราชการใหม่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน ร่วมต้อนรับ นางสาวนูรฮีลวาณี สรี ตำแหน่งครูอาสาฯ ประจำ ศรช. พนักงานราชการใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุคิริน

ดูรูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/nfe.sukhirin/posts/pfbid02Lbh6Ges39Cym9SFyeXUHmUuBacd6bUmiAH5v9LqU81zjWzhH5WFBBwqLK3LeVHJ9l