สำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียน (อายุ 6 -15 ปี)

สำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียน (อายุ 6 -15 ปี) ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ คณะครู สกร.อำเภอสุคิริน ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียน (อายุ 6 -15 ปี) ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ที่ตกหล่น ออกกลางคัน หลุดออกจากระบบการศึกษา ในพื้นที่อำเภอสุคิริน ทั้ง 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลสุคิริน ตำบลมาโมง ตำบลร่มไทร ตำบลเกียร์ และตำบลภูเขาทอง

ดูรูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/nfe.sukhirin/posts/pfbid0yLVV5N33q6CJdk3E6pi2X3zoMrsiVgSVXG1N4esQjf4B35EDXmTCc3WrmnDHviHQl