ต้อนรับพนักงานราชการใหม่ ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำ ศรช.

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ข้าราชการ และบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน ให้การยินดีต้อนรับนางสาวนูรฮีลวานี สรี พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำ ศรช. ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุคิริน

ดูรูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/nfe.sukhirin/posts/pfbid02MXXqzZwvprHiGzsJCLCgwqd8jc5qGh2vSH6LVvf5A8kp7YdAxX8Lng9Q1QppDdV5l