เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี แก้วกัลยาในดวงใจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี แก้วกัลยาในดวงใจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ” พร้อมนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในบทเพลง ใกล้รุ่ง ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส

ดูรูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/nfe.sukhirin/posts/pfbid02cCAYsZYPfT4P6gpWq1xZqvYZV18tM6EH3qBikEu1KEMPQffY6a7geYPXyL2R4vNRl