รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายมูฮามัดสกรี ลาบูอาปี ตำแหน่งครู งานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดตั้งเวรประจำวัน ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน โดยมีนางรอฮีมะ ล่ากูด พร้อมด้วยนางสาวปาซียะห์ แวสะมาแอ ครูอาสาประจำศรช. และนางสาวอภิชญา พรหมทา ครูอาสาปอเนาะ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุคิริน

ดูรูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/nfe.sukhirin/posts/pfbid0QixAadgaLBf7U8uUeg5Z455Aqdkecd3ozop6FgZmgppyqeT1drvGjumMWgFTvMoxl