18มีนาคมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่18 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน พร้อมด้วยนางสาวมูอาซะห์ เตะ ครูอาสาฯปอเนาะและบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน จัดกิจกรรม 18 มีนาคม วันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และกิจกรรมเสวนาเหลียวหลังแลหน้าจาก กศน. สู่ สกร. พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน