ร่วมโครงการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ชุมชน สกร.ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน พร้อมด้วยนางสาวมูอาซะห์ เตะ ครูอาสาฯปอเนาะ และนายสมวังค์ หะยีสาแหละ ประธานกลุ่มผ้าบาติกจากสีธรรมชาติ วิทยากร เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ชุมชน สกร.ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมจัดนิทรรศการ และนำเสนอ โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส