ประชุมติดตามการดำเนินงานสกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางสาวมูอาซะห์ เตะ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมประชุมร่วมกับบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567 โดยมีนายมูฮามัดสกรี ลาบูอาปี ตำแหน่งครู เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สกร. อำเภอสุคิริน