โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวปาซียะห์ แวสะมาแอ ตำแหน่งครูอาสาประจำ ศรช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ฝึกอบรมดิจิทัล 8 ด้าน การอบรมครบตามหลักสูตร ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน

เพิ่มเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1685219642013808&id=100015773647495