เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลเกียร์

วันที่ 26 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวกาตีนี สาเด็ง ตำแหน่งครู พร้อมด้วย นางสาวปาซียะห์ แวสะมาแอ ตำแหน่งครูอาสาฯประจำ ศรช.เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลเกียร์โดยมีนายศิริวัฒน์ ไชยมณี กำนันตำบลเกียร์ ในฐานะเป็นประธานสภาประชาธิปไตยตำบลเกียร์ เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์ตำบลเกียร์ หมู่1 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เพิ่มเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1687286381807134&id=100015773647495