หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน

วันที่ 25 เมษายน 2567 นางสาวปาซียะห์ แวสะมาแอตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำศรช. ลงพื้นที่หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านไอยามู ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เพิ่มเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1685238512011921&id=100015773647495