ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน งานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดตั้งเวรประจำวัน ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน โดยนางสาวปาซียะห์ แวสะมาแอ ครูอาสาประจำศรช.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ตำบลเกียร์ื อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เพิ่มเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1685237065345399&id=100015773647495