มอบของขวัญสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการมหกรรมผู้สูงอายุ

วันที่ 24 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวมุนา สะนิ ครูอาสาฯ พร้อมด้วยนางสาวปาซียะห์ แวสะมาแอ ครูอาสาประจำ ศรช. มอบของขวัญสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการมหกรรมผู้สูงอายุ ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง

เพิ่มเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1685217035347402&id=100015773647495