ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวมุนา สะนิ ตำแหน่งครูอาสาฯ พร้อมด้วยนางสาวปาซียะห์ แวสะมาแอ ตำแหน่งครูอาสาฯประจำ ศรช. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ เขื่อนไฟฟ้าบ้านไอร์กาเปาะ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

เพิ่มเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1680144662521306&id=100015773647495