สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสุคิริน เปิดรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช (แบบ กษ.01) กรณี พื้นที่การเกษตรด้านพืชเสียหายสิ้นเชิง โดยมีแผนการให้บริการในพื้นที่และ ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 3 มกราคม 2567 ณ.อบต.มาโมง เวลา 14.00-16.00 น

วันที่ 4 มกราคม 2567 ณ. อบต.เกียร์ เวลา 09.00-12.00 น

วันที่ 5 มกราคม 2567 ณ. อบต. ร่มไทร เวลา 09.00-12.00น

วันที่ 5 มกราคม 2567 ณ.อบต.สุคิริน เวลา 13.00-16.00 น

เพิ่มเติม :https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=215715864952668&id=100095427676277