[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
ภัยร้ายจากไอที
ภัยร้ายจากไอที   เข้าชม :  [284]
EQ กับวัยทำงาน
EQ กับวัยทำงาน   เข้าชม :  [263]
 

15 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสุคิริน ส่งเสริมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอสุคิริน ส่งเสริมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ 1.ความพอประมาณ 2.ความมีเหตูผล 3.การมีภูมิคุ้มกันทีึ่ดี เงื่อนไข 2 ประการ 1.ความรอบรู้ 2.การมีคุณธรรม  เข้าชม :  [11]

28 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
คุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 1.การให้ทุกคนคิด พูด ทำด้วยความเมตตามุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน 2.การที่แต่ละคนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์ 3.การประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสุจริต ในกฏกติกา4.ต่างคนต่างพยายามทำ  เข้าชม :  [13]

6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมพิธีวันพ่อ
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมกิจกรรมวันพ่อพร้อมหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอสุคิริน  เข้าชม :  [110]

20 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมพิธีปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ได้ร่วมพิธีโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม  เข้าชม :  [147]

15 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสุคิริน ประชุมการดำเนินงานตามนโบย กศน.
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน  เข้าชม :  [174]

24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 กศน.อำเภอสุคิริน ได้ร่วมทำพิธีวางพวงมาลากับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในอำเภอสุคิริน  เข้าชม :  [148]

8 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 กศน. อำเภอสุคิรินดำเนินการประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ของนักศึกษา ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย  เข้าชม :  [148]

21 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ นายจรัส หนุนอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 กศน.อำเภอสุคิริน ต้อนรับนายจรัส หนุนอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานจังหวัดชายแดนใต้  เข้าชม :  [209]

20 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสุคิริน รับ นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.คนใหม่
ในวันที่ 15 สิงหาคม กศน.อำเภอสุคิริน ได้ดำเนินการจัดงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับ นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการคนใหม่  เข้าชม :  [210]

5 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการอาชีพโครงการศูนย์ฝ฿กอาชีพชุมชน
ในวันที่ 30 มีนาคม 2556 นายรำรี มามะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏเขต 2 จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดทิทรรศการอาชีพ  เข้าชม :  [288]

13 / มิ.ย. / 2551 : ข่าว กศน.อำเภอ
ขออภัย หน้านี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
ขออภัย หน้านี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง  เข้าชม :  [196]

 นางนิตยา  วุนาพันธ์
ผู้อำนวยการ 
กศน.อำเภอสุคิริน

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุคิริน
  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-73656-190

  nfe_sukhirin@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05