ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ปาดี มีสุข อำเภอสุไหงปาดี ประจำปี 2567


วันที่ 3 เมษายน 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายนุรอัสวาน สิงหะ ครู สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ปาดี มีสุข อำเภอสุไหงปาดี ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมแหวนเพชร ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานครั้งนี้