เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นายอาหามะ ตาเยะ ครูอาสาฯประจำศูนย์การเรียนชุมชน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์” โดยวันแรก มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ แบ่งกลุ่ม และฝึกปฏิบัติการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปลายสยาม โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส