ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้หลักปฏิบัติราชการที่ดี

ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้หลักปฏิบัติราชการที่ดี วันที่ ๒๙กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายสัญญา สุวรรณราช ครูผู้ช่วย และว่าที่ร้อยตรีสหัฐ มะดาแฮ และนายอดุลย์ ซะลอ ครูอาสาปอเนาะ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและการใช้สิทธิทางศาลของสำนักงานศาลปกครองยะลา ครั้งที่1 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex Meeting s