พิธีเปิดโครงการ 1 ครู 1 สื่อ 1 นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

พิธีเปิดโครงการ 1 ครู 1 สื่อ 1 นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

***********************

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้  บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี ดำเนินการโครงการ 1 ครู 1 สื่อ 1 นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 

โดยมีนางแวนูรไอนี ตาเยะ ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส