ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี

#ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี

**********

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมประชุมเพื่อชี้แจ้งระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์​ 2567​ และติดตามการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ ณ ศกร.ห้องประชุม​ สกร.อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส