รู้หรือไม่  โรคฝีดาษวานรคืออะไร  วันนี้กองโรคเอดส์ฯ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโรคฝีดาษวานรแบบคร่าว ๆ กัน!

โรคฝีดาษวานร เป็นเชื้อตระกูลเดียวกับโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษ (Smallpox) แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า

โรคฝีดาษวานร มี 2 ช่องทางการติดต่อ

การสัมผัสแนบชิด จากการสัมผัสสารคัดหลั่ง ตุ่มหนองหรือบาดแผลของผู้ติดเชื้อ ติดต่อผ่านทางละอองทางเดินหายใจจากการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย

ติดต่อช่องทางอื่น สัมผัสของใช้ของผู้ติดเชื้อ สัมผัสสารคัดหลั่ง ตุ่มหนองหรือบาดแผลของสัตว์ที่ติดเชื้อ หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อสามารถส่งต่อไปยังทากรกในครรภ์ได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรที่ติดจากสัตว์สู่คน