จัดนิทรรศการความรู้ “เจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน” โดยจัดแสดงเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านการอ่าน และการประพันธ์ของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมกันจัดนิทรรศการความรู้ “เจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน” โดยจัดแสดงเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านการอ่าน และการประพันธ์ของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส