การจัดกิจกรรม D.I.Y.สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติม ในโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ และครู สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดกิจกรรม D.I.Y.สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติม ในโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2567 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์จินตนาการ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส