วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 04.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ ครูที่ปรึกษาร่วมกันแต่งหน้า ทำผม และแต่งตัว แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อร่วมประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมเหรียญชัย สุราษฎร์ธานี

#โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาสที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร นางสาวโรสรินนา ลีฆะ ครูอาสา