#ขอแสดงความยินดีกับนางสาวซีเทียน ลิม นักศึกษาระดับ ม.ปลาย ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก (สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก) ที่ได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ (สาขา INDEE) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

#เก่งและดี TO BE NUM

Read more

#ข้าราชการครู พนักงานราชการ และเจ้าเหมาบริการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 25 มีนาคม 256

Read more

#ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก (ชื่อเดิม กศน.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567 สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครผ่านออนไลน์

สมัครได้ที่ ศูนย์ส่ง

Read more

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยนายอาดือนา เจ๊ะอาแซ ครูอาสาฯ นางสาวจุฑามาส ทองคุปต์ ครูอาสาฯ นางสาวรอฮานา อาแว ครูอาสาฯประจำ ศรช. และนางแมะ นาวี เป็นวิทยากรการทำน้ำหลุมพี เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและพัฒนาอาชีพร่วมกับหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด ตามเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกที่กรมส่งเสริมการเรียนรูกำหนด จำนวนแห่งละ 1 ผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดบูธนิทรรศการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในโครงการดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส

Read more

วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มดีเด่นระดับภาคใต้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ และเตรียมวางแผนการอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจร่องรอยเอกสารต่างๆภายในชมรมในเดือนมิถุนายนนี้ และนอกจากนี้ได้เตรียมการออกบุธนิทรรศการและร่วมประกวดผลิตภัณฑ์อาชีพ โดยมอบหมายให้นายอาดือนา เจ๊ะอาแซ ครูอาสาฯ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

Read more

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบของที่ระลึกแก่บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 และยังใช้โอกาสนี้ในการขอมาอัฟแก่บุคลากรทุกคน ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

#การขอมาอัฟ คือ การข

Read more